Polityka prywatności i ochrony danych osobowych platformy www.japanstore.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Informujemy, iż Sprzedawca (Kazutoshi Yoshida) może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia, gdyż jest to niezbędne do jej zawarcia i jej wykonania – przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Informujemy Cię, że na potrzeby wykonania umowy (czyli realizacji Twojego zamówienia) Twoje dane z formularza zamówienia otrzyma jednorazowo Sprzedawca – pozwala na to art. 49 ust. 1 lit. b) RODO. Sprzedawca Twoje dane przekaże jednorazowo japońskiej poczcie. Sprzedawca przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Japanstore LLC, pod adresem 108 WEST 13TH ST, Wilmington, New Castle, DE 19801 z siedzibą w USA w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: biuro@japanstore.pl

2) z administratorem (ADO) możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: ado@japanstore.pl, możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;

3) podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy;
Twoje dane możemy przekazać także naszym pracownikom; są oni zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
Informujemy Cię, że na potrzeby wykonania umowy (czyli realizacji Twojego zamówienia) Twoje dane z formularza zamówienia przekażemy jednorazowo do Sprzedawcy – pozwala na to art. 49 ust. 1 lit. b) RODO. Sprzedawca Twoje dane przekaże jednorazowo japońskiej poczcie. Sprzedawca przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.  Ponadto Sprzedawca nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
Jeśli wyraziłeś/-aś zgodę na otrzymywanie newslettera, to informujemy Cię, że na podstawie umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych możemy przekazać Twoje dane firmie FreshMail Sp. z o.o. (Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków, NIP 6751496393, KRS: 0000497051), wyłącznie w celu realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze. Spółka ta jest zobowiązana do odpowiednio wysokiego i odpowiedniego zabezpieczania i chronienia Twoich danych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera.

4) Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania rękojmi i/lub przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;

5) Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane;

6) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

7) Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem. 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

W sytuacji, gdy zapomnisz hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@japanstore.pl.
Zapewniamy Cię, że nasza platforma www.japanstore.pl przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był najwyższy. W tym celu została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6.

1. Platforma, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrowała zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

2. Jakie dane zbiera platforma www.japanstore.pl w sposób automatyczny?

Platforma zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Platforma (www.japanstore.pl) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Platforma wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do Platformy;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Platformy.

Platforma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Platformy (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych z plików cookies jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a). Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Dane te będą przetwarzane tak długo, dopóki nie cofniesz zgody,  do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszych stron internetowych lub nie zmienisz ustawień przeglądarki - Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies).

Twoje dane osobowe wynikające z cookies nie będą automatycznie przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Obok plików cookies Platforma może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.
Podstawą przetwarzania tej kategorii danych  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej japanstore.pl i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie. Dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszych stron internetowych.

3. Jakie dane zbiera Platforma www.japanstore.pl podczas rejestracji?

Platforma www.japanstore.pl zbiera od Klientów następujące dane:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu,
6) oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu. Ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, Platforma www.japanstore.pl może zbierać od użytkowników informacje w celach marketingowych i umożliwienia korzystania Klientom z programów promocyjnych i innych akcji okolicznościowych: data urodzenia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie TUTAJ.

Powierzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb Platformy www.japanstore.pl, do realizacji Zamówień. Twoje dane osobowe udostępniamy Sprzedającemu, z którym zawierasz umowę za pośrednictwem platformy na japanstore.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi hostingowe, płatnicze, kredytowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych: newsletter, na otrzymywanie którego musisz wyrazić zgodę. Podmioty te są zobowiązane do należytego zabezpieczania Twoich danych.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na japanstore.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA /podczas wysyłania wiadomości do nas przez stronę kontakt z nami: https://japanstore.pl/pl/contact-us/ do badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych. Podstawą przetwarzania tej kategorii danych  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej japanstore.pl i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie. Dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszych stron internetowych.

4. Środki techniczne i obowiązki Klienta.

Platforma dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane podane przez Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych Klientów. Dzięki umowie powierzenia danych osobowych Twoje dane są bezpieczne. Zabezpieczenia techniczne dostępne są do pobrania pod adresem http://zenbox.pl/zenbox_giodo_zabezpieczenie_techniczne.doc

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Platforma podkreśla, że nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować każdorazowo po zakończeniu korzystania z Witryny.

5. Pytania i zastrzeżenia.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności Platformy www.japanstore.pl należy kierować na adres: ado@japanstore.pl